Dokumenti udruge

Odluka Upravnog odbora o stjecanju statusa potpornog člana za 2015.g.

Odluka Upravnog odbora o iznosu članarine za 2015.g.

Udruga Dekanter uskladila je statut sa novim Zakonom o Udrugama 24. ožujka 2015.